Deklaracja dot. przychodów i kosztów w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Przesyłanie deklaracji

2. Wyrażenie zgody

3.